آدرس دفتر: شهرکرد- بلوار 17 شهریور- نبش کوچه 24        تلفن: 728 2800 0916

 

 

اعضای محترم توجه داشته باشند از فرم زیر میتوانید شکایات و پیشنهادات خود را جهت بررسی ارسال نمایید. کلیه درخواست های پشتیبانی به بخش پشتیبانی منتقل شده و شما می توانید با عضویت در سایت و ورود به بخش مربوطه، درخواست خود را برای “اف ایکس هوم” ارسال کنید و از خدمات پشتیبانی نیز بهره مند شوید.